Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1284. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 3385.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/16) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 23. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,6541 EUR/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
DN20
3,2333
DN25
9,6999
DN40
32,3330
DN50
48,4995
DN80
161,6650
DN100
323,3300
DN150
646,6600
III. 
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0012/2019
Tolmin, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.