Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1283. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 3383.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 23. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
I. 
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
1.1 cena stroškov javne infrastrukture:
0,0090 €/kg
1.2. cena storitev javne službe:
0,1834 €/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1 cena stroškov javne infrastrukture:
0,0091 €/kg
2.2 cena storitev javne službe:
0,1871 €/kg
3. Obdelava komunalnih odpadkov:
0,1000 €/kg
4. Odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov:
0,0405 €/kg
II. 
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene:
1. za odvoz po posodah:
Posoda
Vrsta
Cena 
storitve
Cena
Cena 
skupaj
odpadka
infrastrukture
120 l
ostanek zbiranje
1,7137
0,0840
1,7977
ostanek obdelava
1,0726
1,0726
ostanek odlaganje
0,4346
0,4346
SKUPAJ:
3,2210
0,0840
3,3050
240 l
ostanek zbiranje
3,4275
0,1681
3,5956
ostanek obdelava
2,1452
2,1452
ostanek odlaganje
0,8693
0,8693
SKUPAJ:
6,4420
0,1681
6,6101
500 l
ostanek zbiranje
7,1405
0,3503
7,4908
ostanek obdelava
4,4692
4,4692
ostanek odlaganje
1,8110
1,8110
SKUPAJ:
13,4207
0,3503
13,7709
700 l
ostanek zbiranje
9,9967
0,4904
10,4871
ostanek obdelava
6,2569
6,2569
ostanek odlaganje
2,5353
2,5353
SKUPAJ:
18,7889
0,4904
19,2793
900 l
ostanek zbiranje
12,8529
0,6305
13,4834
ostanek obdelava
8,0446
8,0446
ostanek odlaganje
3,2597
3,2597
SKUPAJ:
24,1572
0,6305
24,7877
1100 l
ostanek zbiranje
15,7091
0,7706
16,4797
ostanek obdelava
9,8322
9,8322
ostanek odlaganje
3,9841
3,9841
SKUPAJ:
29,5254
0,7706
30,2960
5 m3
ostanek zbiranje
71,4050
3,5025
74,9075
ostanek obdelava
44,6920
44,6920
ostanek odlaganje
18,1095
18,1095
SKUPAJ:
134,2065
3,5025
137,7090
7 m3
ostanek zbiranje
99,9670
4,9035
104,8705
ostanek obdelava
62,5688
62,5688
ostanek odlaganje
25,3533
25,3533
SKUPAJ:
187,8891
4,9035
192,7926
10 m3
ostanek zbiranje
142,8100
7,0050
149,8150
ostanek obdelava
89,3840
89,3840
ostanek odlaganje
36,2190
36,2190
SKUPAJ:
268,4130
7,0050
275,4180
30 m3
ostanek zbiranje
428,4300
21,0150
449,4450
ostanek obdelava
268,1520
268,1520
ostanek odlaganje
108,6570
108,6570
SKUPAJ:
805,2390
21,0150
826,2540
120 l
organski
8,0900
0,3935
8,4835
240 l
organski
16,1800
0,7869
16,9669
240 l
embal.
3,4275
0,1681
3,5956
240 l
papir
3,4275
0,1681
3,5956
1100 l
embal.
15,7091
0,7706
16,4797
1100 l
papir
15,7091
0,7706
16,4797
1100 l
sveče
15,7091
0,7706
16,4797
1,23 m3
steklo
17,5656
0,8616
18,4272
1,8 m3
embal.
25,7058
1,2609
26,9667
1,8 m3
papir
25,7058
1,2609
26,9667
1,8 m3
tekstil
25,7058
1,2609
26,9667
3,2 m3
embal.
45,6992
2,2416
47,9408
3,2 m3
papir
45,6992
2,2416
47,9408
7 m3
embal.
99,9670
4,9035
104,8705
10 m3
embal.
142,8100
7,0050
149,8150
10 m3
papir
142,8100
7,0050
149,8150
30 m3
plastika
428,4300
21,0150
449,4450
30 m3
papir
428,4300
21,0150
449,4450
in
2. za odvoz po osebah:
Cena stor. €/os
Cena infras. €/os
Cena skupaj
Zbiranje
3,5542
0,1744
3,7286
Ostanek obdelava
0,4340
0,4340
Ostanek odlaganje
0,1758
0,1758
Biološki odpadki
0,4378
0,0213
0,4591
SKUPAJ:
4,6018
0,1957
4,7975
III. 
Cena storitve javne službe ravnanja z odpadki iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0012/2019
Tolmin, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.