Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1282. Sklep o odpisu terjatev do kupcev, stran 3382.

  
Na podlagi 55. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 4. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o odpisu terjatev do kupcev 
1. člen 
Občinski svet Občine Tišina sprejme na predlog Komisije za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev Sklep o odpisu zapadlih neizterljivih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2018 v višini 8.667,29 EUR.
Od tega:
Vrsta terjatve
Znesek v EUR
komunalne storitve
5.372,42
vzdrževanje pokopališč
1.335,73
takse za oglasne table
1.688,00
razni kupci
115,17
delni komunalni prispevek
155,97
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0041/2019-1
Tišina, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.