Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1281. Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe, stran 3382.

  
Na podlagi 347. in 355. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 54. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 4. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe 
1. člen 
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina kot upnika, se terjajo na podlagi izvršilnega postopka na pristojnem sodišču.
2. člen 
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere 355. člen Obligacijskega zakonika določa enoletni zastaralni rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka enkrat letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
V primeru, da dolžnikova glavnica po zadnjem opominu pred izvršbo presega vrednost 200,00 EUR se predlog za izvršilni postopek pripravi po poteku roka za plačilo, ki je naveden na dopisu, ki ga dolžnik prejme pred pripravo izvršilnega postopka.
3. člen 
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere 347. člen Obligacijskega zakonika določa triletni zastaralni rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka, po potrebi oziroma odvisno od višine dolga posameznega dolžnika.
4. člen 
S tem sklepom preneha veljati Sklep št. 102, z dne 3. 10. 2003.
5. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0042/2019-1
Tišina, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.