Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1278. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, stran 3380.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore 
I. 
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 20,94 EUR na efektivno uro, za nedeljske dni 25,25 EUR na efektivno uro, za praznične dni pa 26,12 EUR na efektivno uro.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Štore znaša končna cena za uporabnika 5,00 EUR na efektivno uro. Enak prispevek uporabnika velja tudi za nedeljske oziroma praznične dni.
III. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, št. 122-0049/2017-2 z dne 16. 10. 2017 (Uradni list RS, št. 59/17).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 122-0020/2019-2
Štore, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.