Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1276. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža, stran 3378.

  
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 57/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža 
1. člen 
Občina Straža daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 20,82 € na efektivno uro oziroma 7,46 € na efektivno uro za uporabnika ter 13,36 € subvencija občine.
2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 25,79 € na efektivno uro oziroma 9,14 € na efektivno uro za uporabnika ter 16,65 €/uro subvencija občine.
3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 27,03 € na efektivno uro oziroma 9,47 € na efektivno uro za uporabnika ter 17,56 €/uro subvencija občine.
2. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019.
Št. 12204-1/2019-6
Straža, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.