Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1273. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1), stran 3377.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji dne 17. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1) 
1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču 1342/62 k.o 849 – Stari trg (ID 6818732).
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0051/2019
zveza spis št. 478-103/2018
Slovenj Gradec, dne 18. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler l.r.