Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«, stran 3377.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji dne 17. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala« 
1. člen 
V prvem stavku 2. člena se za besedo »kulturi« dodajo besede »ter socialnim podjetjem«.
2. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Za uporabo opremljenih prostorov za izvajanje programov znaša izhodiščna mesečna uporabnina 0,4 EUR/m2, razen v primerih, ko posamezni področni zakoni določajo drugače in dovoljujejo uporabo brezplačnih prostorov. Uporabnik plačuje uporabnino tekoče mesečno, in sicer v 15 dneh po izstavitvi računa, ki se izstavi za tekoči mesec razen, če je v pogodbi o uporabi prostorov drugače določeno.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2018
Slovenj Gradec, dne 17. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler l.r.