Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1250. Sklep o potrditvi predloga poteka meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Litija, stran 3359.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi predloga poteka meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Litija 
1. člen 
Meja med Občino Litija in Občino Zagorje ob Savi se spremeni tako:
– da se nepremičnine s parc. št. 368/2, 368/3 in 368/4 vse k.o. 1888 Konjšica ter del nepremičnine s parc. št. 880 k.o. 1833 Sava pri Litiji prenesejo iz območja Občine Litija in se vključijo v območje Občine Zagorje ob Savi,
– da se nepremičnine s parc. št. 2137/4, 2137/5, 2135/3, 2135/4, 2078/1, 2078/3, 2078/2, 2077/4, 2077/10, 2077/3, 2077/9, 2077/6, 2077/5 in 2077/2 vse k.o. 1887 Šentlambert, nepremičnini s parc. št. 1404/3 in 1403/13 obe k.o. 1833 Sava pri Litiji ter del nepremičnine s parc. št. 2137/1 k.o. 1887 Šentlambert prenesejo iz območja Občine Zagorje ob Savi in se vključijo v območje Občine Litija.
2. člen 
Sprememba meje, navedena v prvi alineji 1. člena tega sklepa je razvidna iz Obrazca 1 št. 129_60-1 z dne 1. 3. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Sprememba meje, navedena v drugi alineji 1. člena tega sklepa je razvidna iz Obrazca 1 št. 60_142-1 z dne 29. 3. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-7/2019
Litija, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.