Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1244. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2019, stran 3349.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 4. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2019
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc.št. 1205/187, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/260, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/335, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/336, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/269, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/272, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/167, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/179, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/178, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/278, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/275, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/162, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/145, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/152, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/153, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/368, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/364, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/359, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/362, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/159, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/352, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/353, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/360, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/373, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/355, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/170, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/173, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/377, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1205/380, k.o. 1321 – Leskovec.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.