Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1238. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 938/67, 938/68, 938/69, 938/70, 938/71, 938/72, 938/73, 938/74, 938/75, 938/82 in 938/84, k.o. 2100 – Kranj, stran 3344.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17 in 70/18) je Svet Mestne občine Kranj na 4. seji dne 20. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 938/67, 938/68, 938/69, 938/70, 938/71, 938/72, 938/73, 938/74, 938/75, 938/82 in 938/84, k.o. 2100 – Kranj
1. člen 
Javno dobro na nepremičninah katastrska občina 2100 – KRANJ: parcela 938/67 (ID 6532950), parcela 938/68 (ID 6532951), parcela 938/69 (ID 6532949), parcela 938/70 (ID 6532948), parcela 938/71 (ID 6532947), parcela 938/72 (ID 6532944), parcela 938/73 (ID 6532943), parcela 938/74 (ID 6532946), parcela 938/75 (ID 6532945), parcela 938/82 (ID 6812821) in parcela 938/84 (ID 6812822), preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Pri nepremičninah katastrska 2100 – KRANJ: parcela 938/67 (ID 6532950), parcela 938/68 (ID 6532951), parcela 938/69 (ID 6532949), parcela 938/70 (ID 6532948), parcela 938/71 (ID 6532947), parcela 938/72 (ID 6532944), parcela 938/73 (ID 6532943), parcela 938/74 (ID 6532946), parcela 938/75 (ID 6532945), parcela 938/82 (ID 6812821) in parcela 938/84 (ID 6812822), se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako omejitve ID 16307452 in ID 16326051.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-27/2019-2-(41/33)
Kranj, dne 20. marca 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.