Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1237. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2101 – Rupa 330/11 (ID 1674219), stran 3344.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17 in 70/18) je Svet Mestne občine Kranj na 4. seji dne 20. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2101 – Rupa 330/11 (ID 1674219)
1. člen 
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2101 – Rupa 330/11 (ID 1674219), preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Pri nepremičnini katastrska občina 2101 – Rupa 330/11 (ID 1674219), se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 18133981.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-27/2019-1-(41/33)
Kranj, dne 20. marca 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.