Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1234. Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo, stran 3343.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št. 7/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 5. redni seji dne 17. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo 
1. člen 
(1) S tem sklepom se spremeni meja med Mestno občino Kranj in občino Naklo tako, da se zemljišča parc. št. 184/5, 290/4, k.o. 2097 Okroglo in 175/1, 175/11, 175/12, 182/7, 183/4, 183/8, k.o. 2098 Struževo, prenesejo iz območja Mestne občine Kranj v območje Občine Naklo ter zemljišče parc. št. 175/3, k.o. 2099 Pivka, iz območja Občine Naklo v območje Mestne občine Kranj.
(2) Sprememba občinske meje je prikazana v obrazcu 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 82_52-1 z dne 2. 4. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-3/2019-6
Kranj, dne 18. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.