Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj, stran 3343.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – Odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1 in 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 17. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj 
1. člen 
Priloga Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj (Uradni list RS, št. 5/92) se v 11. točki spremeni tako, da se parcela 1514/2 in del parcele 1515/4 k. o. Bitnje v pasu do 20 metrov od zahodne meje parceli uvrstita v varstveni režim II. stopnje.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-3-47/12
Kranj, dne 19. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.