Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1232. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj, stran 3343.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 2. točke 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1 in 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 17. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj 
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 36/18) se spremenita prvi in drugi odstavek 2. člena tako, da se glasita:
»Turistična taksa za nočitev na osebo znaša 1,60 evra. Na osnovi slednje znaša višina promocijske takse 0,40 evra, skupna višina obeh taks pa znaša 2 evra.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, višina le-te znaša 0,80 evra. Na osnovi slednje znaša višina promocijske takse 0,20 evra, skupna višina obeh taks pa znaša 1 evro.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen
Zneska turistične takse, kot sta določena v 1. členu tega odloka, se pričneta obračunavati s 1. 7. 2019.
Do pričetka obračuna turistične takse po tem odloku, se za obračun zneska turistične takse uporabljajo določbe Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 36/18).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2019-1-46/03
Kranj, dne 19. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.