Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1229. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3335.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki in subvencijo cene za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki iz sredstev občinskega proračuna.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019:
OMREŽNINA na mesec
Faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,1194
6,7007
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
18,3581
20,1021
OMREŽNINA priključka DN 40
10
61,1938
67,0072
OMREŽNINA priključka DN 50
15
91,7906
100,5107
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
305,9688
335,0358
OMREŽNINA priključka DN 100
100
611,9375
670,0716
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,9733
1,0658
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019:
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,5560
8,2738
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
22,6681
24,8216
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 40
10
75,5604
82,7386
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 50
15
113,3406
124,1080
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
755,6041
827,3865
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,3999
0,4379
0,3999
0,4379
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 27.202 EUR brez DDV, kar predstavlja 100 % subvencijo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019:
Pridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,1583
3,4583
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
9,475
10,3751
OMREŽNINA priključka DN 40
10
31,5832
34,5836
OMREŽNINA priključka DN 50
15
47,3748
51,8754
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
315,8323
345,8364
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6469
0,7084
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2019:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4826
0,5284
Prodajna zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0020
0,0022
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1306
0,1430
Skupaj na kg
0,1326
0,1452
Prodajna zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0729
0,0798
Skupaj na kg
0,0729
0,0798
Prodajna zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0953
0,1044
Skupaj na kg
0,0953
0,1044
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 354-2/2018
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.