Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1228. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3334.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2019.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2019 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,1194
6,7007
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
18,3581
20,1021
OMREŽNINA priključka DN 40
10
61,1938
67,0072
OMREŽNINA priključka DN 50
15
91,7906
100,5107
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
305,9688
335,0358
OMREŽNINA priključka DN 100
100
611,9375
670,0716
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,9733
1,0658
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,5560
8,2738
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
22,6681
24,8216
OMREŽNINA priključka DN 40
10
75,5604
82,7386
OMREŽNINA priključka DN 50
15
113,3406
124,1080
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
755,6041
827,3865
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,3999
0,4379
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,1583
3,4583
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
9,4750
10,3751
OMREŽNINA priključka DN 40
10
31,5832
34,5836
OMREŽNINA priključka DN 50
15
47,3748
51,8754
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
315,8323
345,8364
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6469
0,7084
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4826
0,5284
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0020
0,0022
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1306
0,1430
Skupaj na kg
0,1326
0,1452
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0729
0,0798
Skupaj na kg
0,0729
0,0798
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0953
0,1044
Skupaj na kg
0,0953
0,1044
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 354-2/2018
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.