Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani, stran 3329.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS. 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 20/08) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. redni seji dne 17. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani 
1. člen 
Občina Dol pri Ljubljani daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Žarek upanja, Andreja Orel s.p.
2. člen 
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša:
– 17,71 EUR na uro, na delovne dneve,
– 21,70 EUR na uro, za nedelje,
– 22,60 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve.
V navedene urne postavke so že všteti stroški vodenja, ki znašajo 1,77 EUR na uro.
3. člen
Občina Dol pri Ljubljani subvencionira ceno storitve pomoči družini na domu, in sicer:
– v višini:
– 100 % ali 1,77 EUR na uro, kar predstavlja stroške vodenja, 
– v višini:
– 70 % ali 10,60 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na delovni dan, 
– 68 % ali 13,03 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na nedeljski dan, 
– 68 % ali 13,63 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na praznični ali dela prosti dan. 
4. člen 
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu, upoštevajoč subvencije iz 3. člena tega sklepa, znaša:
– 5,34 EUR na uro, na delovne dneve,
– 6,90 EUR na uro, za nedelje,
– 7,20 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve.
5. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0011/2018-4
Dol pri Ljubljani, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič l.r.