Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1217. Sklep št. 2/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 3324.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P  Š T.  2/19
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Na podlagi tega sklepa se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 1731/8 (ID 3026811), v izmeri 117 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 1119/3 (ID 340283), v izmeri 17 m2
in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360000.
Na nepremičninah iz prvega odstavka tega člena se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična št.: 5880360000, do celote 1/1.
2. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za naslednje nepremičnine:
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 118/20 (ID 6757482), v izmeri 203 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 1637/32 (ID 6757478), v izmeri 181 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 118/19 (ID 6757485), v izmeri 34 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 1637/31 (ID 6757477), v izmeri 234 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 1637/30 (ID 6757476), v izmeri 34 m2,
– katastrska občina 1074 – Sp. Hudinja, parcela 1701/4 (ID 51607), v izmeri 10 m2,
– katastrska občina 1074 – Sp. Hudinja, parcela 1471/3, v izmeri 235 m2.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2019
Celje, dne 16. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.