Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1213. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019, stran 3320.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019 
1. Ekonomska cena ure storitve »Pomoč družini na domu« znaša 20,67 EUR na uro.
2. Subvencija Občine Brežice k polni ceni storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih sredstev znaša 13,62 EUR na uro, sestavljena pa je iz stroškov:
– strokovne priprave v višini 1,72 EUR na uro,
– vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v višini 1,35 EUR na uro in
– za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov v višini 10,55 EUR na uro.
3. Subvencija iz sredstev proračuna občine celotnih stroškov storitve, določenih v drugi in tretji alineji druge točke tega sklepa, znaša 62,80 %.
4. Cena storitve za uporabnika storitve »Pomoč družini na domu« znaša 7,05 EUR na uro.
5. Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2 (Uradni list RS, št. 52/17).
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2019.
Št. 1221-18/2019
Brežice, dne 19. aprila 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
 
Po pooblastilu župana 
Patricia Čular l.r.