Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1206. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “USTANOVA SRČNI SKLAD”, stran 3309.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “USTANOVA SRČNI SKLAD”, s sedežem Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove “USTANOVA SRČNI SKLAD”, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 192/19 z dne 22. 2. 2019 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 22. 2. 2019, pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, matična številka: 5014018000 ustanovil ustanovo:
– z imenom: USTANOVA SRČNI SKLAD,
– s sedežem: Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je dobrodelen. Ustanova bo primarno nudila finančno, materialno oziroma druge oblike pomoči otrokom, katerih pokojni starši so bili zaposleni pri Ustanovitelju oziroma njegovih odvisnih družbah v Sloveniji oziroma huje bolnim otrokom zaposlenih pri Ustanovitelju oziroma njegovih odvisnih družbah v Sloveniji.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 3.000,00 eurov.
4. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-4/2019/2
Ljubljana, dne 28. marca 2019
EVA 2019-2611-0029
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti