Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1205. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019, stran 3309.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019 
1. člen 
V Odredbi o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 77/18) se v 1. členu:
– v napovednem stavku številka »35« nadomesti s številko »91«;
– za petnajsto alinejo pika nadomesti z vejico ter dodata novi šestnajsta in sedemnajsta alineja, ki se glasita:
»– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov specialistov otroške kirurgije z dodatnimi znanji iz otroške kardiovaskularne kirurgije: 1,
– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov specialistov družinske medicine: 55.«.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2019
Ljubljana, dne 4. aprila 2019
EVA 2019-2711-0021
Aleš Šabeder l.r.
minister 
za zdravje