Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

57. Izjava o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Žužemberk, stran 122.

  
Na podlagi drugega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in drugega odstavka 39. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 z dne 13. 8. 2010 s popravki), dajem naslednjo
I Z J A V O 
Jože Papež, rojen 12. 10. 1963, stanujoč Cvibelj 19, 8360 Žužemberk, bom funkcijo župana Občine Žužemberk v mandatnem obdobju 2018–2022 od 1. 1. 2019 opravljal poklicno.
Št. 900-33/2018-4
Žužemberk, dne 13. decembra 2018
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež l.r.