Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

37. Obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec, stran 97.

  
Občinski svet Občine Bovec je na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 3. in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) na 2. redni seji dne 27. 12. 2018 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
prve točke 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/08)
1. 
Sprejme se obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec, ki se glasi:
Prvi odstavek 1. točke 24. člena:
Med nemotečo storitveno dejavnost sodi tudi pokopališka dejavnost. Objekte za to dejavnost je dopustno graditi tudi na zemljiščih z namensko rabo SK, kadar ta zemljišča mejijo neposredno na območje z namensko rabo ZK.
Drugi odstavek 1. točke 24. člena:
Dopolnilna gradnja je lahko novogradnja, kadar dopolnjuje kontekst programskega jedra vasi z zapolnjevanjem praznih prostorov do predpisanih gostot in z dopustnimi odmiki.
2. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec.
3. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-01/2017-154
Bovec, dne 27. decembra 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.