Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

35. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, stran 94.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje:
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc
in na strani delojemalcev:
– Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Tomaž Karat
A N E K S   š t.   4 
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje 
1. člen 
Stranke tega aneksa uvodoma soglašajo z vsebino Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju Dogovor), sklenjenega dne 3. 12. 2018 med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ter se zavezujejo k njegovemu izvajanju.
2. člen 
Stranke tega aneksa so soglasne, da se v aneksih h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje za vsa delovna mesta izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede na enak način, kot to določa Dogovor med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za orientacijska delovna mesta, in sicer:
Delovna mesta v Radioteleviziji Slovenija se v plačne razrede uvrstijo na naslednji način:
– delovna mesta, ki so bila pred odpravo anomalij v letu 2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.
3. člen 
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
4. člen 
S 1. januarjem 2019 se delovna mesta v JZ RTV Slovenija uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede
Oznaka_ZSPJS
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred 1. 1. 2019
G027125
Novinar (m/ž)
VII/1
32
G027061
Ekspert področja (m/ž)
VII/2
44
G027021
Novinar urednik (m/ž)
VII/2
37
G027049
Novinar dopisnik iz zamejstva (m/ž)
VII/2
42
G027050
Novinar dopisnik na delu v tujini (m/ž)
VII/2
54
G027047
Novinar dopisnik v Sloveniji (m/ž)
VII/2
38
G027054
Novinar glavni komentator/voditelj (m/ž)
VII/2
48
G027018
Novinar komentator (m/ž)
VII/2
42
G027019
Novinar poročevalec (m/ž)
VII/2
32
G027045
Novinar snemalec (m/ž)
VII/2
38
G027020
Novinar specialist (m/ž)
VII/2
35
G027044
Novinar specialist analitik (m/ž)
VII/2
38
G027126
Novinar urednik voditelj (m/ž)
VII/2
40
G027056
Odgovorni urednik programa (m/ž)
VII/2
51
G027052
Športni reporter (m/ž)
VII/2
41
G027046
Turnusni urednik (m/ž)
VII/2
39
G027042
Urednik internega glasila (m/ž)
VII/2
34
G027127
Urednik novih medijev in socialnih omrežij (m/ž)
VII/2
41
G027051
Urednik oddaj (m/ž)
VII/2
42
G027111
Urednik programa (m/ž)
VII/2
49
G027055
Urednik uredništva (m/ž)
VII/2
46
G027053
Voditelj osrednjih oddaj (m/ž)
VII/2
46
G028008
Novinar komentator ekspert (m/ž)
VIII
49
G029013
Novinar komentator ekspert področja (m/ž)
IX
53
5. člen 
S 1. novembrom 2019 se delovna mesta v JZ RTV Slovenija uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede.
Oznaka_ZSPJS
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred 1. 11. 2019
G027125
Novinar (m/ž)
VII/1
33
G027111
Urednik programa (m/ž)
VII/2
50
G027061
Ekspert področja (m/ž)
VII/2
45
G027049
Novinar dopisnik iz zamejstva (m/ž)
VII/2
43
G027050
Novinar dopisnik na delu v tujini (m/ž)
VII/2
55
G027047
Novinar dopisnik v Sloveniji (m/ž)
VII/2
39
G027054
Novinar glavni komentator/voditelj (m/ž)
VII/2
49
G027018
Novinar komentator (m/ž)
VII/2
43
G027019
Novinar poročevalec (m/ž)
VII/2
33
G027045
Novinar snemalec (m/ž)
VII/2
39
G027020
Novinar specialist (m/ž)
VII/2
36
G027044
Novinar specialist analitik (m/ž)
VII/2
39
G027021
Novinar urednik (m/ž)
VII/2
38
G027126
Novinar urednik voditelj (m/ž)
VII/2
41
G027056
Odgovorni urednik programa (m/ž)
VII/2
52
G027052
Športni reporter (m/ž)
VII/2
42
G027046
Turnusni urednik (m/ž)
VII/2
40
G027042
Urednik internega glasila (m/ž)
VII/2
35
G027127
Urednik novih medijev in socialnih omrežij (m/ž)
VII/2
42
G027051
Urednik oddaj (m/ž)
VII/2
43
G027055
Urednik uredništva (m/ž)
VII/2
47
G027053
Voditelj osrednjih oddaj (m/ž)
VII/2
47
G028008
Novinar komentator ekspert (m/ž)
VIII
50
G029013
Novinar komentator ekspert področja (m/ž)
IX
54
6. člen 
S 1. septembrom 2020 veljajo novi izhodiščni plačni razredi za navedena delovna mesta
Oznaka_ZSPJS
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred 1. 9. 2020
G028008
Novinar komentator ekspert (m/ž)
VIII
51
G029013
Novinar komentator ekspert področja (m/ž)
IX
55
7. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. decembra 2018
Za delodajalca: 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
Igor Kadunc l.r.
Za delojemalce: 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.