Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

34. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 78.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPRTV) sklenejo pogodbene stranke:
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom ZALAZNIK
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, ki ga zastopa Peter KOSMAČ
A N E K S   š t.   6 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
Stranke tega aneksa uvodoma soglašajo z vsebino Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju Dogovor), sklenjenega dne 3. 12. 2018 med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ter se zavezujejo k njegovemu izvajanju.
2. člen 
Stranke tega aneksa so soglasne, da se v aneksu h Kolektivni pogodbi JZ RTV Slovenija za vsa delovna mesta izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede na enak način, kot to določa Dogovor med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za orientacijska delovna mesta, in sicer:
Delovna mesta v Radioteleviziji Slovenija se v plačne razrede uvrstijo na naslednji način:
– delovna mesta, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila pred odpravo anomalij v letu 2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.
3. člen 
Delovna mesta, ki v letu 2017 iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
4. člen 
Javni uslužbenci na delovnih mestih navedenih v tem členu, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017. Javni uslužbenci na delovnih mestih navedenih v tem členu, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pa pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.
Oznaka_ZSPJS
Šifra_DM
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred DM
J014003
40001
Referent IV (m/ž)
IV
14
J024003
40005
Kurir IV (m/ž)
IV
14
J034079
40016
Telefonist informator IV (m/ž)
IV
14
J024006
40023
Voznik kurir IV (m/ž)
IV
15
J034055
40014
Rekviziter IV (m/ž)
IV
16
J034020
40021
Hišnik IV (m/ž)
IV
16
J025019
50025
Tajnica V (m/ž)
V
17
J035056
50076
Receptor V (m/ž)
V
17
J035042
50067
Nabavni referent V (m/ž)
V
18
J025008
50072
Pisarniški referent V (II) (m/ž)
V
18
J015005
50059
Ekonomski referent V (I) (m/ž)
V
19
J025010
50084
Poslovni sekretar V (m/ž)
V
19
J015038
50085
Strokovni delavec V (m/ž)
V
20
J015009
50052
Finančno računovodski delavec V (m/ž)
V
21
J026004
60026
Poslovni sekretar VI (m/ž)
VI
22
J016028
60093
Referent VI (m/ž)
VI
22
I015003
50011
Gasilec (m/ž)
V
23
J016033
60091
Sistemski tehnik VI (m/ž)
VI
23
J016039
60095
Varnostni inženir VI
VI
24
J027005
70152
Poslovni sekretar VII/1 (m/ž)
VII/1
26
J017128
70151
Sodelavec za javna naročila VII/1 (m/ž)
VII/1
27
Oznaka_ZSPJS
Šifra_DM
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred DM
J015060
50063
Tehnik za antene V (m/ž)
V
22
J033030
30002
Oskrbnik studia III (m/ž)
III
13
J034098
40015
Garderober IV (m/ž)
IV
17
J034099
40019
Oskrbnica oddajnega centra IV (m/ž)
IV
14
J035115
50004
Voznik asistent V (m/ž)
V
19
Oznaka_ZSPJS
Šifra_DM
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred DM
G025064
50042
Rekviziter V (m/ž)
V
18
G025067
50028
Tajnica režije V (m/ž)
V
22
G025069
50080
Tajnica v poročilih V (m/ž)
V
20
G026031
60048
Montažer multimedije (m/ž)
VI
27
5. člen 
S 1. 1. 2019 se delovna mesta na Radioteleviziji Slovenija uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede:
Oznaka_ZSPJS
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred 1. 1. 2019
J033030
Oskrbnik studia III (m/ž)
III
14
J034098
Garderober IV (m/ž)
IV
18
J034020
Hišnik IV (m/ž)
IV
17
J034117
Kašer (m/ž)
IV
17
J024003
Kurir IV (m/ž)
IV
15
J034119
Monter scene – rekviziter (m/ž)
IV
17
J034115
Oblikovalec plastike in stiroporja (m/ž)
IV
17
J034099
Oskrbnica oddajnega centra IV (m/ž)
IV
15
J014003
Referent IV (m/ž)
IV
15
J034055
Rekviziter IV (m/ž)
IV
17
J034118
Scenski mizar (m/ž)
IV
17
J034101
Scenski monter električar IV (m/ž)
IV
16
J034100
Scenski monter IV (m/ž)
IV
16
J034060
Skladiščnik IV (m/ž)
IV
16
J034116
Slikar pleskar (m/ž)
IV
17
J034102
Šivilja krojač IV (m/ž)
IV
16
J034114
Tapetnik dekorater (m/ž)
IV
17
J034103
Tehnični asistent IV (m/ž)
IV
16
J034079
Telefonist informator IV (m/ž)
IV
15
J034084
Varnostnik IV (m/ž)
IV
16
J024006
Voznik kurir IV (m/ž)
IV
16
J034104
Voznik terenskih ekip IV (m/ž)
IV
16
G025038
Arhivar glasbenega sestava (m/ž)
V
21
G025052
Asistent montažer V (m/ž)
V
17
G025072
Asistent realizacije (m/ž)
V
22
G025039
Asistent TV snemalca (m/ž)
V
22
G025004
Dokumentalist fotograf (m/ž)
V
22
G025053
Filmski tehnik V (m/ž)
V
22
G025054
Garderober mojster V (m/ž)
V
20
G025055
Kašer mojster V (m/ž)
V
19
G025056
Kostumska šivilja/krojač mojster V (m/ž)
V
20
G025057
Masker V (m/ž)
V
20
G025058
Medijski asistent V (m/ž)
V
19
G025059
Monter scene mojster V (m/ž)
V
20
G025060
Nototekar V (m/ž)
V
19
G025061
Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V (m/ž)
V
19
G025062
Oblikovalec TV grafike V (m/ž)
V
22
G025040
Organizator izvedbe V (m/ž)
V
21
G025063
Rekviziter mojster V (m/ž)
V
24
G025064
Rekviziter V (m/ž)
V
19
G025071
RTV Arhivar (m/ž)
V
19
G025065
Scenski mizar mojster V (m/ž)
V
20
G025066
Scenski slikar mojster V (m/ž)
V
20
G025067
Tajnica režije V (m/ž)
V
23
G025068
Tajnica uredništva V (m/ž)
V
20
G025069
Tajnica v poročilih V (m/ž)
V
21
G025070
Tapetnik mojster V (m/ž)
V
19
G025043
Tehnik magnetoskopa (m/ž)
V
22
G025045
Tehnik osvetljave (m/ž)
V
22
G025046
Tehnik predvajanja (m/ž)
V
22
G025050
Videotehnik kontrolor kamere (m/ž)
V
22
G025051
Zvokovni tehnik (m/ž)
V
22
I015003
Gasilec (m/ž)
V
24
J035007
Delovodja V (m/ž)
V
22
J015005
Ekonomski referent V (I) (m/ž)
V
20
J015043
Finančni koordinator V (m/ž)
V
19
J015044
Finančni referent V (m/ž)
V
21
J015009
Finančno računovodski delavec V (m/ž)
V
22
J035095
Glavni skladiščnik V (m/ž)
V
20
J035096
Gospodar upravnik V (m/ž)
V
20
J035097
Gradbeni nadzornik V (m/ž)
V
20
J015045
Internetni administrator V (m/ž)
V
22
J015046
Kadrovski referent V (m/ž)
V
21
J035099
Koordinator avtoparka V (m/ž)
V
21
J035042
Nabavni referent V (m/ž)
V
19
J035106
Oddajničar V (m/ž)
V
22
J035107
Opremljevalec oddaj V (m/ž)
V
18
J035108
Oskrbnik voznik reportažnega vozila V (m/ž)
V
20
J025008
Pisarniški referent V (II) (m/ž)
V
19
J015047
Planer V (m/ž)
V
19
J025010
Poslovni sekretar V (m/ž)
V
20
J015048
Prodajni komercialist V (m/ž)
V
18
J015049
Računalniški tehnik V (m/ž)
V
22
J035056
Receptor V (m/ž)
V
18
J015050
Referent za izvajalske in avtorske pravice V (m/ž)
V
20
J015051
Referent za javna naročila V (m/ž)
V
21
J015052
Referent za obračun RTV prispevka V (m/ž)
V
21
J015053
Referent za počitniške domove V (m/ž)
V
21
J035059
Skladiščnik V (m/ž)
V
18
J015054
Statistik V (m/ž)
V
18
J015038
Strokovni delavec V (m/ž)
V
21
J025019
Tajnica V (m/ž)
V
18
J015055
Tehnik elektroenergetik V (m/ž)
V
20
J015056
Tehnik laboratorija V (m/ž)
V
22
J015057
Tehnik mobilne produkcije V (m/ž)
V
22
J015058
Tehnik radiodifuzije V (m/ž)
V
22
J015059
Tehnik strojni energetik V (m/ž)
V
20
J015060
Tehnik za antene V (m/ž)
V
23
J035113
Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V (m/ž)
V
18
J035114
Terenski kontrolor V (m/ž)
V
20
J035115
Voznik asistent V (m/ž)
V
20
J035131
Voznik avtobusa (m/ž)
V
21
J035116
Voznik strojnik V (m/ž)
V
18
G026060
Asistent režije VI (m/ž)
VI
27
G026024
Asistent TV in filmskega snemalca (m/ž)
VI
26
G026057
Glasbeni redaktor VI (m/ž)
VI
26
G026045
Inženir magnetoskopa VI (m/ž)
VI
26
G026046
Inženir predvajanja VI (m/ž)
VI
26
G026047
Inženir videa VI (m/ž)
VI
26
G026054
Kamerman VI (m/ž)
VI
26
G026025
Kolorist (m/ž)
VI
26
G026028
Koordinator media planiranja (m/ž)
VI
26
G026029
Koordinator programa (m/ž)
VI
24
G016008
Likovni TV oblikovalec (m/ž)
VI
26
G026048
Media planer VI (m/ž)
VI
24
G026049
Medijski arhivar VI (m/ž)
VI
23
G026058
Medijski arhivist (m/ž)
VI
26
G026030
Mešalec slike (m/ž)
VI
27
G026031
Montažer multimedije (m/ž)
VI
28
G026055
Montažer slike in zvoka VI (m/ž)
VI
26
G026032
Monter scene vodja gradnje (m/ž)
VI
25
G026033
Načrtovalec sporedov VI (m/ž)
VI
25
G026034
Oblikovalec maske VI (m/ž)
VI
25
G026056
Oblikovalec video (m/ž)
VI
26
G026036
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije (m/ž)
VI
26
G026037
Organizator dnevne priprave programov (m/ž)
VI
25
G026038
Organizator izvedbe VI (m/ž)
VI
27
G026041
Programer osvetljave (m/ž)
VI
26
G026042
Realizator oddaj VI (m/ž)
VI
28
G026052
Redaktor VI (m/ž)
VI
27
G026059
Scenski fotograf VI (m/ž)
VI
26
G026053
Snemalec VI (m/ž)
VI
26
G026043
Specialist obdelave filma (m/ž)
VI
26
G026044
Spiker (m/ž)
VI
28
G026061
Tajnica režije I (m/ž)
VI
28
G026020
Tajnica režije skript (m/ž)
VI
25
G026050
Tehnični vodja VI (m/ž)
VI
28
G026051
Uglaševalec VI (m/ž)
VI
26
J016047
Finančni realizator VI (m/ž)
VI
26
J016046
Finančni referent VI (m/ž)
VI
25
J016007
Glavni računovodja VI (m/ž)
VI
25
J036005
Glavni skladiščnik VI (m/ž)
VI
25
J036036
Gradbeni nadzornik (m/ž)
VI
25
J016048
Internetni oblikovalec VI (m/ž)
VI
25
J016049
Inženir elektro energetik VI (m/ž)
VI
25
J016050
Inženir laboratorija VI (m/ž)
VI
27
J016052
Inženir mobilne produkcije VI (m/ž)
VI
25
J016054
Inženir produkcijskih sistemov VI (m/ž)
VI
28
J016055
Inženir radiodifuzije VI (m/ž)
VI
27
J016056
Inženir strojni energetik VI (m/ž)
VI
25
J016057
Inženir strojnik VI (m/ž)
VI
25
J016058
Inženir telekomunikacij VI (m/ž)
VI
26
J016060
Inženir za antene VI (m/ž)
VI
28
J016061
Kadrovski referent VI (m/ž)
VI
25
J016078
Kontrolor tehnoloških procesov VI (m/ž)
VI
25
J026012
Koordinator fotokopirnice VI (m/ž)
VI
23
J016079
Oblikovalec operater VI (m/ž)
VI
25
J016063
Oddajničar specialist VI (m/ž)
VI
28
J016064
Operativni inženir VI (m/ž)
VI
28
J016065
Področni planer VI (m/ž)
VI
24
J026004
Poslovni sekretar VI (m/ž)
VI
23
J016080
Posredovalec programskih vsebin VI (m/ž)
VI
22
J016066
Prodajni komercialist VI (m/ž)
VI
24
J016081
Programer VI (m/ž)
VI
25
J016067
Realizator oglasnih vsebin VI (m/ž)
VI
24
J016028
Referent VI (m/ž)
VI
23
J016068
Referent za javna naročila VI (m/ž)
VI
25
J016069
Referent za obračun RTV prispevka VI (m/ž)
VI
25
J016070
Referent za upravno izvršbo VI (m/ž)
VI
25
J036035
Samostojni referent VI (m/ž)
VI
28
J016033
Sistemski tehnik VI (m/ž)
VI
24
J016071
Skrbnik podpore uporabnikom VI (m/ž)
VI
27
J016072
Skrbnik spletnega portala VI (m/ž)
VI
25
J016073
Statistik VI (m/ž)
VI
23
J016074
Strokovni sodelavec za varnost VI (m/ž)
VI
25
J016075
Tehnični dokumentalist VI (m/ž)
VI
24
J016077
Tehnolog kalkulant VI (m/ž)
VI
24
J036027
Upravnik počitniških domov VI (m/ž)
VI
25
J016039
Varnostni inženir VI (m/ž)
VI
25
J036028
Vodja skupine VI (m/ž)
VI
27
G027130
Asistent kostumografa (m/ž)
VII/1
28
G027058
Asistent scenografa (m/ž)
VII/1
29
G027057
Asistent TV/RA režije (m/ž)
VII/1
32
G027115
Dokumentalist arhivar (m/ž)
VII/1
28
G027063
Glasbeni redaktor (m/ž)
VII/1
30
G027149
Glasbenik (m/ž)
VII/1
33
G027134
Inženir predvajanja VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027133
Inženir videa VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027070
Kamerman VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027129
Likovni TV oblikovalec VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027131
Mešalec slike VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027132
Montažer napovednikov VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027085
Montažer VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027089
Oblikovalec 3D (m/ž)
VII/1
30
G027091
Oblikovalec maske VII/1 (m/ž)
VII/1
30
G027092
Oblikovalec osvetljave (m/ž)
VII/1
30
G027094
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1 (m/ž)
VII/1
30
G027135
Producent VII/1 (m/ž)
VII/1
30
G027128
Realizator VII/1 (m/ž)
VII/1
32
G027106
Snemalec VII/1 (m/ž)
VII/1
28
G027124
Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž)
VII/1
34
J017003
Analitik VII/1 (m/ž)
VII/1
28
J017016
Finančnik VII/1 (m/ž)
VII/1
29
J037010
Inženir energetik (m/ž)
VII/1
28
J017206
Inženir laboratorija specialist (m/ž)
VII/1
31
J017207
Inženir projektant (m/ž)
VII/1
30
J017036
Kadrovik VII/1 (m/ž)
VII/1
29
J017301
Operativni inženir VII/1 (m/ž)
VII/1
32
J017063
Organizator dela VII/1 (m/ž)
VII/1
29
J027005
Poslovni sekretar VII/1 (m/ž)
VII/1
27
J017090
Računovodja VII/1 (m/ž)
VII/1
29
J017232
Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij (m/ž)
VII/1
31
J017128
Sodelavec za javna naročila VII/1 (m/ž)
VII/1
26
J017234
Sodelavec za odnose z javnostmi (m/ž)
VII/1
29
J017233
Sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)
VII/1
29
J017235
Sodelavec za trženje (m/ž)
VII/1
29
J017236
Sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž)
VII/1
29
J037011
Varnostni inženir VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027145
Aranžer specialist (m/ž)
VII/2
38
G027059
Direktor fotografije (m/ž)
VII/2
42
G027060
Direktor fotografije prvak (m/ž)
VII/2
49
G027116
Dokumentalist informator (m/ž)
VII/2
32
G027117
Dokumentalist nototekar (m/ž)
VII/2
33
G027118
Dokumentalist raziskovalec (m/ž)
VII/2
36
G017007
Dramaturg (m/ž)
VII/2
34
G017049
Drugi solist (m/ž)
VII/2
36
G017068
Drugi solist improvizator (m/ž)
VII/2
36
G027061
Ekspert področja (m/ž)
VII/2
44
G027062
Fonetik lektor (m/ž)
VII/2
36
G017050
Glasbeni producent (m/ž)
VII/2
37
G027144
Glasbeni producent glasbenih sestavov (m/ž)
VII/2
42
G017051
Glasbeni producent orkestra (m/ž)
VII/2
39
G017052
Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra (m/ž)
VII/2
44
G017010
Glasbeni urednik (m/ž)
VII/2
36
G027064
Glasbeni urednik voditelj (m/ž)
VII/2
39
G027148
Glasbeni vodja orkestra (m/ž)
VII/2
46
G027065
Glavni kamerman (m/ž)
VII/2
39
G027066
Glavni načrtovalec TV sporedov (m/ž)
VII/2
36
G027067
Glavni producent (m/ž)
VII/2
50
G027068
Glavni snemalec (m/ž)
VII/2
40
G017012
Inšpektor orkestra (m/ž)
VII/2
33
G027006
Kamerman (m/ž)
VII/2
30
G027069
Kamerman specialist (m/ž)
VII/2
35
G017053
Koncertni mojster – prvi trobentač (m/ž)
VII/2
44
G017014
Koncertni mojster (m/ž)
VII/2
44
G017017
Kostumograf (m/ž)
VII/2
31
G017070
Kostumograf mojster (m/ž)
VII/2
39
G017073
Kostumograf specialist (m/ž)
VII/2
34
G017055
Kreator maske (m/ž)
VII/2
35
G027074
Lektor jezikovni svetovalec (m/ž)
VII/2
36
G027075
Lektor prevajalec (m/ž)
VII/2
37
G027076
Mojster kolorist (m/ž)
VII/2
33
G027077
Mojster likovnega TV oblikovanja (m/ž)
VII/2
33
G027137
Mojster likovnega TV oblikovanja specialist (m/ž)
VII/2
39
G027136
Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
G027013
Mojster mešalec slike (m/ž)
VII/2
33
G017071
Mojster mešalec slike specialist (m/ž)
VII/2
39
G027139
Mojster mešalec slike VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
G027078
Mojster montažer (m/ž)
VII/2
39
G027014
Mojster osvetljave (m/ž)
VII/2
33
G027079
Mojster osvetljave specialist (m/ž)
VII/2
39
G027138
Mojster osvetljave VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
G027080
Mojster predvajanja (m/ž)
VII/2
33
G027147
Mojster predvajanja programov specialist (m/ž)
VII/2
39
G027146
Mojster predvajanja programov VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
G027081
Mojster videa (m/ž)
VII/2
33
G027143
Mojster videa specialist (m/ž)
VII/2
39
G027142
Mojster videa VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
G027015
Mojster zvoka (m/ž)
VII/2
33
G027082
Mojster zvoka specialist (m/ž)
VII/2
39
G017072
Mojster zvoka VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
G027016
Montažer (m/ž)
VII/2
30
G027083
Montažer napovednikov (m/ž)
VII/2
32
G027084
Montažer specialist (m/ž)
VII/2
35
G027086
Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov (m/ž)
VII/2
32
G027087
Načrtovalec TV sporedov VII/2 (m/ž)
VII/2
33
G017019
Namestnik koncertnega mojstra (m/ž)
VII/2
38
G017056
Namestnik solista (m/ž)
VII/2
37
G017057
Namestnik solista godalca (m/ž)
VII/2
37
G017058
Namestnik solista improvizatorja (m/ž)
VII/2
37
G027017
Napovedovalec (m/ž)
VII/2
31
G027088
Napovedovalec voditelj (m/ž)
VII/2
36
G027090
Oblikovalec glasbe (m/ž)
VII/2
32
G027093
Oblikovalec zvočne podobe (m/ž)
VII/2
39
G027056
Odgovorni urednik programa (m/ž)
VII/2
51
G027096
Pomočnik direktorja PPE (m/ž)
VII/2
49
G027097
Prevajalec redaktor (m/ž)
VII/2
36
G017033
Priznani dramaturg (m/ž)
VII/2
43
G017036
Priznani orkestrski glasbenik (m/ž)
VII/2
41
G017037
Priznani solistični orkestrski glasbenik (m/ž)
VII/2
43
G027027
Producent (m/ž)
VII/2
34
G027098
Producent oglasnih vsebin (m/ž)
VII/2
34
G027099
Producent programa I (m/ž)
VII/2
45
G027100
Producent programa II (m/ž)
VII/2
39
G027140
Realizator napovednikov (m/ž)
VII/2
36
G027141
Realizator napovednikov specialist (m/ž)
VII/2
39
G027101
Realizator oddaj VII/2 (m/ž)
VII/2
33
G027102
Realizator predvajanja (m/ž)
VII/2
33
G027123
Realizator specialist (m/ž)
VII/2
37
G027122
Redaktor VII/2 (m/ž)
VII/2
30
G017040
Režiser (m/ž)
VII/2
42
G017059
Režiser prvak (m/ž)
VII/2
51
G027103
Režiser zvoka (m/ž)
VII/2
42
G017041
Scenarist (m/ž)
VII/2
35
G017042
Scenograf (m/ž)
VII/2
32
G017069
Scenograf mojster (m/ž)
VII/2
39
G027104
Scenograf specialist (m/ž)
VII/2
34
G027029
Snemalec (m/ž)
VII/2
30
G027105
Snemalec reporter (m/ž)
VII/2
35
G017061
Solist improvizator (m/ž)
VII/2
38
G017062
Solist radijskega simfoničnega orkestra (m/ž)
VII/2
38
G017060
Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist (m/ž)
VII/2
40
G017063
Stilist (m/ž)
VII/2
32
G027119
Strokovni sodelavec za avtorske pravice (m/ž)
VII/2
32
G027120
Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost (m/ž)
VII/2
33
G027121
Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž)
VII/2
33
G027150
Tehnični producent (m/ž)
VII/2
41
G027107
Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž)
VII/2
36
G027108
Tehnolog scene (m/ž)
VII/2
33
G017064
Tuttist (m/ž)
VII/2
34
G017065
Tuttist namestnik (m/ž)
VII/2
35
G027109
TV in filmski snemalec (m/ž)
VII/2
36
G017066
Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra (m/ž)
VII/2
40
G017067
Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra (m/ž)
VII/2
43
G027110
Urednik predvajanja (m/ž)
VII/2
36
G027111
Urednik programa (m/ž)
VII/2
49
G027112
Urednik scenarist (m/ž)
VII/2
38
G027113
Varuh pravic gledalcev in poslušalcev (m/ž)
VII/2
56
G027914
Vodja oddelka I (m/ž)
VII/2
41
G027915
Vodja oddelka I (m/ž)
VII/2
41
G027916
Vodja oddelka II (m/ž)
VII/2
38
G027917
Vodja oddelka II (m/ž)
VII/2
38
G027918
Vodja organizacijske enote I (m/ž)
VII/2
52
G027919
Vodja organizacijske enote II (m/ž)
VII/2
50
G027920
Vodja organizacijske enote OZ (m/ž)
VII/2
54
G027114
Vodja programskega projekta (m/ž)
VII/2
41
G027921
Vodja programsko produkcijske enote MMC (m/ž)
VII/2
52
G027922
Vodja regionalnega centra (m/ž)
VII/2
54
G027923
Vodja skupine (m/ž)
VII/2
35
G027924
Vodja službe I (m/ž)
VII/2
49
G027925
Vodja službe I (m/ž)
VII/2
49
G027926
Vodja službe II (m/ž)
VII/2
45
G027927
Vodja službe II (m/ž)
VII/2
45
G027928
Vodja službe III (m/ž)
VII/2
41
G027929
Vodja službe III (m/ž)
VII/2
41
G017047
Vrhunski glasbenik (m/ž)
VII/2
51
J017200
Administrator baze podatkov (m/ž)
VII/2
35
J017205
Finančni tajnik (m/ž)
VII/2
34
J017024
Gradbeni nadzornik VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
34
J017026
Informatik VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J017208
Inženir radiodifuzije specialist (m/ž)
VII/2
36
J017031
Inženir tehničnih strok VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
34
J017209
Inženir tehnolog (m/ž)
VII/2
34
J037012
Inženir tehnolog VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
36
J017210
Inženir varnosti IS (m/ž)
VII/2
40
J017249
Kontroler VII/2 (m/ž)
VII/2
34
J017250
Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2 (m/ž)
VII/2
30
J017049
Koordinator projektov VII/2 (m/ž)
VII/2
33
J017251
Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2 (m/ž)
VII/2
33
J017211
Načrtovalec aplikacij (m/ž)
VII/2
37
J017212
Načrtovalec informacijskih sistemov (m/ž)
VII/2
38
J017213
Notranji revizor specialist (m/ž)
VII/2
42
J017056
Notranji revizor VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
39
J017214
Oddajničar koordinator (m/ž)
VII/2
33
J017215
Operativni inženir VII/2 (m/ž)
VII/2
34
J017252
Planer izvedbe VII/2 (m/ž)
VII/2
30
J017300
Poklicni član sveta delavcev (m/ž)
VII/2
42
J027006
Poslovni sekretar VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J017216
Pravni svetovalec (m/ž)
VII/2
39
J017217
Pravnik specialist (m/ž)
VII/2
34
J037017
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija (m/ž)
VII/2
49
J017218
Preizkušeni davčnik (m/ž)
VII/2
39
J017081
Programer aplikacij VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
34
J017219
Projektni inženir (m/ž)
VII/2
42
J017092
Računovodja VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
34
J017093
Računovodja VII/2 (III) (m/ž)
VII/2
30
J017220
Raziskovalec – statistik(m/ž)
VII/2
32
J017095
Razvojni inženir VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
39
J017221
Samostojni kontroler (m/ž)
VII/2
39
J017104
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž)
VII/2
32
J037013
Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 (m/ž)
VII/2
39
J017222
Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo (m/ž)
VII/2
39
J017223
Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje (m/ž)
VII/2
39
J017224
Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž)
VII/2
39
J017225
Samostojni strokovni sodelavec za kadre (m/ž)
VII/2
39
J017226
Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž)
VII/2
39
J017227
Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)
VII/2
39
J017228
Samostojni strokovni sodelavec za trženje (m/ž)
VII/2
39
J017229
Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž)
VII/2
39
J017111
Sekretar nadzornega sveta (m/ž)
VII/2
34
J017230
Sekretar zavoda (m/ž)
VII/2
39
J037016
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija (m/ž)
VII/2
42
J017113
Sistemski administrator VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
39
J017231
Sistemski inženir informatik (m/ž)
VII/2
36
J017129
Sodelavec za javna naročila VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J037015
Strokovni sodelavec specialist (m/ž)
VII/2
36
J017136
Strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
39
J017238
Strokovni sodelavec za CPS (m/ž)
VII/2
33
J017239
Strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 (m/ž)
VII/2
34
J017240
Strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž)
VII/2
34
J017241
Strokovni sodelavec za kadre (m/ž)
VII/2
34
J017244
Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)
VII/2
34
J017245
Strokovni sodelavec za tehniko (m/ž)
VII/2
39
J017246
Strokovni sodelavec za trženje (m/ž)
VII/2
34
J017247
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž)
VII/2
34
J017248
Svetovalec generalnega direktorja (m/ž)
VII/2
49
J017150
Tehnični urednik VII/2 (m/ž)
VII/2
30
J017154
Upravitelj obrambnih načrtov VII/2 (m/ž)
VII/2
30
J037014
Upravitelj produkcijskih sistemov (m/ž)
VII/2
36
J017158
Varnostni inženir VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
39
J017159
Varnostni inženir VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
34
J017157
Varnostni inženir VII/2 (m/ž)
VII/2
33
G028009
Ekspert področja (m/ž)
VIII
49
J018008
Ekspert področja VIII (m/ž)
VIII
49
G029014
Ekspert področja (m/ž)
IX
53
J019008
Ekspert področja IX (m/ž)
IX
53
6. člen 
S 1. 11. 2019 se delovna mesta na Radioteleviziji Slovenija uvrstijo v naslednje izhodiščne plačne razrede:
Oznaka_ZSPJS
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred 
1. 11. 2019
J034117
Kašer (m/ž)
IV
18
J034119
Monter scene – rekviziter (m/ž)
IV
18
J034115
Oblikovalec plastike in stiroporja (m/ž)
IV
18
J034118
Scenski mizar (m/ž)
IV
18
J034101
Scenski monter električar IV (m/ž)
IV
17
J034100
Scenski monter IV (m/ž)
IV
17
J034060
Skladiščnik IV (m/ž)
IV
17
J034116
Slikar pleskar (m/ž)
IV
18
J034102
Šivilja krojač IV (m/ž)
IV
17
J034114
Tapetnik dekorater (m/ž)
IV
18
J034103
Tehnični asistent IV (m/ž)
IV
17
J034084
Varnostnik IV (m/ž)
IV
17
J034104
Voznik terenskih ekip IV (m/ž)
IV
17
G025038
Arhivar glasbenega sestava (m/ž)
V
22
G025052
Asistent montažer V (m/ž)
V
18
G025072
Asistent realizacije (m/ž)
V
23
G025039
Asistent TV snemalca (m/ž)
V
23
G025004
Dokumentalist fotograf (m/ž)
V
23
G025053
Filmski tehnik V (m/ž)
V
23
G025054
Garderober mojster V (m/ž)
V
21
G025055
Kašer mojster V (m/ž)
V
20
G025056
Kostumska šivilja/krojač mojster V (m/ž)
V
21
G025057
Masker V (m/ž)
V
21
G025058
Medijski asistent V (m/ž)
V
20
G025059
Monter scene mojster V (m/ž)
V
21
G025060
Nototekar V (m/ž)
V
20
G025061
Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V (m/ž)
V
20
G025062
Oblikovalec TV grafike V (m/ž)
V
23
G025040
Organizator izvedbe V (m/ž)
V
22
G025063
Rekviziter mojster V (m/ž)
V
25
G025071
RTV Arhivar (m/ž)
V
20
G025065
Scenski mizar mojster V (m/ž)
V
21
G025066
Scenski slikar mojster V (m/ž)
V
21
G025068
Tajnica uredništva V (m/ž)
V
21
G025070
Tapetnik mojster V (m/ž)
V
20
G025043
Tehnik magnetoskopa (m/ž)
V
23
G025045
Tehnik osvetljave (m/ž)
V
23
G025046
Tehnik predvajanja (m/ž)
V
23
G025050
Videotehnik kontrolor kamere (m/ž)
V
23
G025051
Zvokovni tehnik (m/ž)
V
23
J035007
Delovodja V (m/ž)
V
23
J015043
Finančni koordinator V (m/ž)
V
20
J015044
Finančni referent V (m/ž)
V
22
J035095
Glavni skladiščnik V (m/ž)
V
21
J035096
Gospodar upravnik V (m/ž)
V
21
J035097
Gradbeni nadzornik V (m/ž)
V
21
J015045
Internetni administrator V (m/ž)
V
23
J015046
Kadrovski referent V (m/ž)
V
22
J035099
Koordinator avtoparka V (m/ž)
V
22
J035106
Oddajničar V (m/ž)
V
23
J035107
Opremljevalec oddaj V (m/ž)
V
19
J035108
Oskrbnik voznik reportažnega vozila V (m/ž)
V
21
J015047
Planer V (m/ž)
V
20
J015048
Prodajni komercialist V (m/ž)
V
19
J015049
Računalniški tehnik V (m/ž)
V
23
J015050
Referent za izvajalske in avtorske pravice V (m/ž)
V
21
J015051
Referent za javna naročila V (m/ž)
V
22
J015052
Referent za obračun RTV prispevka V (m/ž)
V
22
J015053
Referent za počitniške domove V (m/ž)
V
22
J035059
Skladiščnik V (m/ž)
V
19
J015054
Statistik V (m/ž)
V
19
J015055
Tehnik elektroenergetik V (m/ž)
V
21
J015056
Tehnik laboratorija V (m/ž)
V
23
J015057
Tehnik mobilne produkcije V (m/ž)
V
23
J015058
Tehnik radiodifuzije V (m/ž)
V
23
J015059
Tehnik strojni energetik V (m/ž)
V
21
J035113
Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V (m/ž)
V
19
J035114
Terenski kontrolor V (m/ž)
V
21
J035131
Voznik avtobusa (m/ž)
V
22
J035116
Voznik strojnik V (m/ž)
V
19
G026060
Asistent režije VI (m/ž)
VI
28
G026024
Asistent TV in filmskega snemalca (m/ž)
VI
27
G026057
Glasbeni redaktor VI (m/ž)
VI
27
G026045
Inženir magnetoskopa VI (m/ž)
VI
27
G026046
Inženir predvajanja VI (m/ž)
VI
27
G026047
Inženir videa VI (m/ž)
VI
27
G026054
Kamerman VI (m/ž)
VI
27
G026025
Kolorist (m/ž)
VI
27
G026028
Koordinator media planiranja (m/ž)
VI
27
G026029
Koordinator programa (m/ž)
VI
25
G016008
Likovni TV oblikovalec (m/ž)
VI
27
G026048
Media planer VI (m/ž)
VI
25
G026049
Medijski arhivar VI (m/ž)
VI
24
G026058
Medijski arhivist (m/ž)
VI
27
G026030
Mešalec slike (m/ž)
VI
28
G026055
Montažer slike in zvoka VI (m/ž)
VI
27
G026032
Monter scene vodja gradnje (m/ž)
VI
26
G026033
Načrtovalec sporedov VI (m/ž)
VI
26
G026034
Oblikovalec maske VI (m/ž)
VI
26
G026056
Oblikovalec video (m/ž)
VI
27
G026036
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije (m/ž)
VI
27
G026037
Organizator dnevne priprave programov (m/ž)
VI
26
G026038
Organizator izvedbe VI (m/ž)
VI
28
G026041
Programer osvetljave (m/ž)
VI
27
G026042
Realizator oddaj VI (m/ž)
VI
29
G026052
Redaktor VI (m/ž)
VI
28
G026059
Scenski fotograf VI (m/ž)
VI
27
G026053
Snemalec VI (m/ž)
VI
27
G026043
Specialist obdelave filma (m/ž)
VI
27
G026044
Spiker (m/ž)
VI
29
G026061
Tajnica režije I (m/ž)
VI
29
G026020
Tajnica režije skript (m/ž)
VI
26
G026050
Tehnični vodja VI (m/ž)
VI
29
G026051
Uglaševalec VI (m/ž)
VI
27
J016047
Finančni realizator VI (m/ž)
VI
27
J016046
Finančni referent VI (m/ž)
VI
26
J016007
Glavni računovodja VI (m/ž)
VI
26
J036005
Glavni skladiščnik VI (m/ž)
VI
26
J036036
Gradbeni nadzornik (m/ž)
VI
26
J016048
Internetni oblikovalec VI (m/ž)
VI
26
J016049
Inženir elektro energetik VI (m/ž)
VI
26
J016050
Inženir laboratorija VI (m/ž)
VI
28
J016052
Inženir mobilne produkcije VI (m/ž)
VI
26
J016054
Inženir produkcijskih sistemov VI (m/ž)
VI
29
J016055
Inženir radiodifuzije VI (m/ž)
VI
28
J016056
Inženir strojni energetik VI (m/ž)
VI
26
J016057
Inženir strojnik VI (m/ž)
VI
26
J016058
Inženir telekomunikacij VI (m/ž)
VI
27
J016060
Inženir za antene VI (m/ž)
VI
29
J016061
Kadrovski referent VI (m/ž)
VI
26
J016078
Kontrolor tehnoloških procesov VI (m/ž)
VI
26
J026012
Koordinator fotokopirnice VI (m/ž)
VI
24
J016079
Oblikovalec operater VI (m/ž)
VI
26
J016063
Oddajničar specialist VI (m/ž)
VI
29
J016064
Operativni inženir VI (m/ž)
VI
29
J016065
Področni planer VI (m/ž)
VI
25
J016080
Posredovalec programskih vsebin VI (m/ž)
VI
23
J016066
Prodajni komercialist VI (m/ž)
VI
25
J016081
Programer VI (m/ž)
VI
26
J016067
Realizator oglasnih vsebin VI (m/ž)
VI
25
J016068
Referent za javna naročila VI (m/ž)
VI
26
J016069
Referent za obračun RTV prispevka VI (m/ž)
VI
26
J016070
Referent za upravno izvršbo VI (m/ž)
VI
26
J036035
Samostojni referent VI (m/ž)
VI
29
J016071
Skrbnik podpore uporabnikom VI (m/ž)
VI
28
J016072
Skrbnik spletnega portala VI (m/ž)
VI
26
J016073
Statistik VI (m/ž)
VI
24
J016074
Strokovni sodelavec za varnost VI (m/ž)
VI
26
J016075
Tehnični dokumentalist VI (m/ž)
VI
25
J016077
Tehnolog kalkulant VI (m/ž)
VI
25
J036027
Upravnik počitniških domov VI (m/ž)
VI
26
J036028
Vodja skupine VI (m/ž)
VI
28
G027130
Asistent kostumografa (m/ž)
VII/1
29
G027058
Asistent scenografa (m/ž)
VII/1
30
G027057
Asistent TV/RA režije (m/ž)
VII/1
33
G027115
Dokumentalist arhivar (m/ž)
VII/1
29
G027063
Glasbeni redaktor (m/ž)
VII/1
31
G027149
Glasbenik (m/ž)
VII/1
34
G027134
Inženir predvajanja VII/1 (m/ž)
VII/1
30
G027133
Inženir videa VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027070
Kamerman VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027129
Likovni TV oblikovalec VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027131
Mešalec slike VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027132
Montažer napovednikov VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027085
Montažer VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027089
Oblikovalec 3D (m/ž)
VII/1
31
G027091
Oblikovalec maske VII/1 (m/ž)
VII/1
31
G027092
Oblikovalec osvetljave (m/ž)
VII/1
31
G027094
Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1 (m/ž)
VII/1
31
G027135
Producent VII/1 (m/ž)
VII/1
31
G027128
Realizator VII/1 (m/ž)
VII/1
33
G027106
Snemalec VII/1 (m/ž)
VII/1
29
G027124
Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž)
VII/1
35
J017003
Analitik VII/1 (m/ž)
VII/1
29
J017016
Finančnik VII/1 (m/ž)
VII/1
30
J037010
Inženir energetik (m/ž)
VII/1
29
J017206
Inženir laboratorija specialist (m/ž)
VII/1
32
J017207
Inženir projektant (m/ž)
VII/1
31
J017036
Kadrovik VII/1 (m/ž)
VII/1
30
J017301
Operativni inženir VII/1 (m/ž)
VII/1
33
J017063
Organizator dela VII/1 (m/ž)
VII/1
30
J017090
Računovodja VII/1 (m/ž)
VII/1
30
J017232
Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij (m/ž)
VII/1
32
J017234
Sodelavec za odnose z javnostmi (m/ž)
VII/1
30
J017233
Sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)
VII/1
30
J017235
Sodelavec za trženje (m/ž)
VII/1
30
J017236
Sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž)
VII/1
30
J037011
Varnostni inženir VII/1 (m/ž)
VII/1
30
G027145
Aranžer specialist (m/ž)
VII/2
39
G027059
Direktor fotografije (m/ž)
VII/2
43
G027060
Direktor fotografije prvak (m/ž)
VII/2
50
G027116
Dokumentalist informator (m/ž)
VII/2
33
G027117
Dokumentalist nototekar (m/ž)
VII/2
34
G027118
Dokumentalist raziskovalec (m/ž)
VII/2
37
G017007
Dramaturg (m/ž)
VII/2
35
G017049
Drugi solist (m/ž)
VII/2
37
G017068
Drugi solist improvizator (m/ž)
VII/2
37
G027061
Ekspert področja (m/ž)
VII/2
45
G027062
Fonetik lektor (m/ž)
VII/2
37
G017050
Glasbeni producent (m/ž)
VII/2
38
G027144
Glasbeni producent glasbenih sestavov (m/ž)
VII/2
43
G017051
Glasbeni producent orkestra (m/ž)
VII/2
40
G017052
Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra (m/ž)
VII/2
45
G017010
Glasbeni urednik (m/ž)
VII/2
37
G027064
Glasbeni urednik voditelj (m/ž)
VII/2
40
G027148
Glasbeni vodja orkestra (m/ž)
VII/2
47
G027065
Glavni kamerman (m/ž)
VII/2
40
G027066
Glavni načrtovalec TV sporedov (m/ž)
VII/2
37
G027067
Glavni producent (m/ž)
VII/2
51
G027068
Glavni snemalec (m/ž)
VII/2
41
G017012
Inšpektor orkestra (m/ž)
VII/2
34
G027006
Kamerman (m/ž)
VII/2
31
G027069
Kamerman specialist (m/ž)
VII/2
36
G017053
Koncertni mojster – prvi trobentač (m/ž)
VII/2
45
G017014
Koncertni mojster (m/ž)
VII/2
45
G017017
Kostumograf (m/ž)
VII/2
32
G017070
Kostumograf mojster (m/ž)
VII/2
40
G017073
Kostumograf specialist (m/ž)
VII/2
35
G017055
Kreator maske (m/ž)
VII/2
36
G027074
Lektor jezikovni svetovalec (m/ž)
VII/2
37
G027075
Lektor prevajalec (m/ž)
VII/2
38
G027076
Mojster kolorist (m/ž)
VII/2
34
G027077
Mojster likovnega TV oblikovanja (m/ž)
VII/2
34
G027137
Mojster likovnega TV oblikovanja specialist (m/ž)
VII/2
40
G027136
Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
G027013
Mojster mešalec slike (m/ž)
VII/2
34
G017071
Mojster mešalec slike specialist (m/ž)
VII/2
40
G027139
Mojster mešalec slike VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
G027078
Mojster montažer (m/ž)
VII/2
40
G027014
Mojster osvetljave (m/ž)
VII/2
34
G027079
Mojster osvetljave specialist (m/ž)
VII/2
40
G027138
Mojster osvetljave VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
G027080
Mojster predvajanja (m/ž)
VII/2
34
G027147
Mojster predvajanja programov specialist (m/ž)
VII/2
40
G027146
Mojster predvajanja programov VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
G027081
Mojster videa (m/ž)
VII/2
34
G027143
Mojster videa specialist (m/ž)
VII/2
40
G027142
Mojster videa VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
G027015
Mojster zvoka (m/ž)
VII/2
34
G027082
Mojster zvoka specialist (m/ž)
VII/2
40
G017072
Mojster zvoka VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
G027016
Montažer (m/ž)
VII/2
31
G027083
Montažer napovednikov (m/ž)
VII/2
33
G027084
Montažer specialist (m/ž)
VII/2
36
G027086
Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov (m/ž)
VII/2
33
G027087
Načrtovalec TV sporedov VII/2 (m/ž)
VII/2
34
G017019
Namestnik koncertnega mojstra (m/ž)
VII/2
39
G017056
Namestnik solista (m/ž)
VII/2
38
G017057
Namestnik solista godalca (m/ž)
VII/2
38
G017058
Namestnik solista improvizatorja (m/ž)
VII/2
38
G027017
Napovedovalec (m/ž)
VII/2
32
G027088
Napovedovalec voditelj (m/ž)
VII/2
37
G027090
Oblikovalec glasbe (m/ž)
VII/2
33
G027093
Oblikovalec zvočne podobe (m/ž)
VII/2
40
G027056
Odgovorni urednik programa (m/ž)
VII/2
52
G027096
Pomočnik direktorja PPE (m/ž)
VII/2
50
G027097
Prevajalec redaktor (m/ž)
VII/2
37
G017033
Priznani dramaturg (m/ž)
VII/2
44
G017036
Priznani orkestrski glasbenik (m/ž)
VII/2
42
G017037
Priznani solistični orkestrski glasbenik (m/ž)
VII/2
44
G027027
Producent (m/ž)
VII/2
35
G027098
Producent oglasnih vsebin (m/ž)
VII/2
35
G027099
Producent programa I (m/ž)
VII/2
46
G027100
Producent programa II (m/ž)
VII/2
40
G027140
Realizator napovednikov (m/ž)
VII/2
37
G027141
Realizator napovednikov specialist (m/ž)
VII/2
40
G027101
Realizator oddaj VII/2 (m/ž)
VII/2
34
G027102
Realizator predvajanja (m/ž)
VII/2
34
G027123
Realizator specialist (m/ž)
VII/2
38
G027122
Redaktor VII/2 (m/ž)
VII/2
31
G017040
Režiser (m/ž)
VII/2
43
G017059
Režiser prvak (m/ž)
VII/2
52
G027103
Režiser zvoka (m/ž)
VII/2
43
G017041
Scenarist (m/ž)
VII/2
36
G017042
Scenograf (m/ž)
VII/2
33
G017069
Scenograf mojster (m/ž)
VII/2
40
G027104
Scenograf specialist (m/ž)
VII/2
35
G027029
Snemalec (m/ž)
VII/2
31
G027105
Snemalec reporter (m/ž)
VII/2
36
G017061
Solist improvizator (m/ž)
VII/2
39
G017062
Solist radijskega simfoničnega orkestra (m/ž)
VII/2
39
G017060
Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist (m/ž)
VII/2
41
G017063
Stilist (m/ž)
VII/2
33
G027119
Strokovni sodelavec za avtorske pravice (m/ž)
VII/2
33
G027120
Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost (m/ž)
VII/2
34
G027121
Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž)
VII/2
34
G027150
Tehnični producent (m/ž)
VII/2
42
G027107
Tehnični vodja RA/TV produkcije (m/ž)
VII/2
37
G027108
Tehnolog scene (m/ž)
VII/2
34
G017064
Tuttist (m/ž)
VII/2
35
G017065
Tuttist namestnik (m/ž)
VII/2
36
G027109
TV in filmski snemalec (m/ž)
VII/2
37
G017066
Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra (m/ž)
VII/2
41
G017067
Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra (m/ž)
VII/2
44
G027110
Urednik predvajanja (m/ž)
VII/2
37
G027111
Urednik programa (m/ž)
VII/2
50
G027112
Urednik scenarist (m/ž)
VII/2
39
G027113
Varuh pravic gledalcev in poslušalcev (m/ž)
VII/2
57
G027914
Vodja oddelka I (m/ž)
VII/2
42
G027915
Vodja oddelka I (m/ž)
VII/2
42
G027916
Vodja oddelka II (m/ž)
VII/2
39
G027917
Vodja oddelka II (m/ž)
VII/2
39
G027918
Vodja organizacijske enote I (m/ž)
VII/2
53
G027919
Vodja organizacijske enote II (m/ž)
VII/2
51
G027920
Vodja organizacijske enote OZ (m/ž)
VII/2
55
G027114
Vodja programskega projekta (m/ž)
VII/2
42
G027921
Vodja programsko produkcijske enote MMC (m/ž)
VII/2
53
G027922
Vodja regionalnega centra (m/ž)
VII/2
55
G027923
Vodja skupine (m/ž)
VII/2
36
G027924
Vodja službe I (m/ž)
VII/2
50
G027925
Vodja službe I (m/ž)
VII/2
50
G027926
Vodja službe II (m/ž)
VII/2
46
G027927
Vodja službe II (m/ž)
VII/2
46
G027928
Vodja službe III (m/ž)
VII/2
42
G027929
Vodja službe III (m/ž)
VII/2
42
G017047
Vrhunski glasbenik (m/ž)
VII/2
52
J017200
Administrator baze podatkov (m/ž)
VII/2
36
J017205
Finančni tajnik (m/ž)
VII/2
35
J017024
Gradbeni nadzornik VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
35
J017026
Informatik VII/2 (m/ž)
VII/2
32
J017208
Inženir radiodifuzije specialist (m/ž)
VII/2
37
J017031
Inženir tehničnih strok VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
35
J017209
Inženir tehnolog (m/ž)
VII/2
35
J037012
Inženir tehnolog VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
37
J017210
Inženir varnosti IS (m/ž)
VII/2
41
J017249
Kontroler VII/2 (m/ž)
VII/2
35
J017250
Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J017049
Koordinator projektov VII/2 (m/ž)
VII/2
34
J017251
Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2 (m/ž)
VII/2
34
J017211
Načrtovalec aplikacij (m/ž)
VII/2
38
J017212
Načrtovalec informacijskih sistemov (m/ž)
VII/2
39
J017213
Notranji revizor specialist (m/ž)
VII/2
43
J017056
Notranji revizor VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
40
J017214
Oddajničar koordinator (m/ž)
VII/2
34
J017215
Operativni inženir VII/2 (m/ž)
VII/2
35
J017252
Planer izvedbe VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J017300
Poklicni član sveta delavcev (m/ž)
VII/2
43
J027006
Poslovni sekretar VII/2 (m/ž)
VII/2
32
J017216
Pravni svetovalec (m/ž)
VII/2
40
J017217
Pravnik specialist (m/ž)
VII/2
35
J037017
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija (m/ž)
VII/2
50
J017218
Preizkušeni davčnik (m/ž)
VII/2
40
J017081
Programer aplikacij VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
35
J017219
Projektni inženir (m/ž)
VII/2
43
J017092
Računovodja VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
35
J017093
Računovodja VII/2 (III) (m/ž)
VII/2
31
J017220
Raziskovalec – statistik(m/ž)
VII/2
33
J017095
Razvojni inženir VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
40
J017221
Samostojni kontroler (m/ž)
VII/2
40
J017104
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (m/ž)
VII/2
33
J037013
Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 (m/ž)
VII/2
40
J017222
Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo (m/ž)
VII/2
40
J017223
Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje (m/ž)
VII/2
40
J017224
Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž)
VII/2
40
J017225
Samostojni strokovni sodelavec za kadre (m/ž)
VII/2
40
J017226
Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo (m/ž)
VII/2
40
J017227
Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)
VII/2
40
J017228
Samostojni strokovni sodelavec za trženje (m/ž)
VII/2
40
J017229
Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž)
VII/2
40
J017111
Sekretar nadzornega sveta (m/ž)
VII/2
35
J017230
Sekretar zavoda (m/ž)
VII/2
40
J037016
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija (m/ž)
VII/2
43
J017113
Sistemski administrator VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
40
J017231
Sistemski inženir informatik (m/ž)
VII/2
37
J017129
Sodelavec za javna naročila VII/2 (m/ž)
VII/2
32
J037015
Strokovni sodelavec specialist (m/ž)
VII/2
37
J017136
Strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
40
J017238
Strokovni sodelavec za CPS (m/ž)
VII/2
34
J017239
Strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 (m/ž)
VII/2
35
J017240
Strokovni sodelavec za javna naročila (m/ž)
VII/2
35
J017241
Strokovni sodelavec za kadre (m/ž)
VII/2
35
J017244
Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)
VII/2
35
J017245
Strokovni sodelavec za tehniko (m/ž)
VII/2
40
J017246
Strokovni sodelavec za trženje (m/ž)
VII/2
35
J017247
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve (m/ž)
VII/2
35
J017248
Svetovalec generalnega direktorja (m/ž)
VII/2
50
J017150
Tehnični urednik VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J017154
Upravitelj obrambnih načrtov VII/2 (m/ž)
VII/2
31
J037014
Upravitelj produkcijskih sistemov (m/ž)
VII/2
37
J017158
Varnostni inženir VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
40
J017159
Varnostni inženir VII/2 (II) (m/ž)
VII/2
35
J017157
Varnostni inženir VII/2 (m/ž)
VII/2
34
G028009
Ekspert področja (m/ž)
VIII
50
J018008
Ekspert področja VIII (m/ž)
VIII
50
G029014
Ekspert področja (m/ž)
IX
54
J019008
Ekspert področja IX (m/ž)
IX
54
7. člen 
s 1. 9. 2020 veljajo novi izhodiščni plačni razredi za navedena delovna mesta:
Oznaka_ZSPJS
Šifra_DM
Naziv_Delovno mesto
Tarifni razred
Plačni razred 
1. 1. 2020
G028009
80002
Ekspert področja (m/ž)
VIII
51
J018008
80003
Ekspert področja VIII (m/ž)
VIII
51
G029014
90002
Ekspert področja (m/ž)
IX
55
J019008
90003
Ekspert področja IX (m/ž)
IX
55
8. člen 
(jubilejna nagrada) 
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
9. člen 
(odpravnina ob upokojitvi) 
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
8. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
Za delodajalca: 
 
Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 
Igor Kadunc l.r.
Za delojemalce: 
 
Reprezentativni sindikati 
RTV Slovenija 
 
SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.