Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, stran 60.

  
Na podlagi 6. in 91. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo 
1. člen 
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/14, 92/15, 18/17 in 17/18) se v drugem odstavku 3. člena v 3. točki za besedama »slepi otroci« doda beseda »trajno«.
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. zmerno slabovidne otroke: otrok ima 10 %–30 % korigiranega vida. Če ima otrok ugotovljeno slepoto le na enem očesu z ohranjenostjo vida na drugem očesu, je opredeljen kot zmerno slaboviden otrok.«.
3. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisije prve in druge stopnje enkrat letno preverijo ustreznost seznama bolezni in predlagajo njegove dopolnitve.«.
4. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-32/2018
Ljubljana, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-2611-0091
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost