Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

24. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 54.

  
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2018 na predlog Mandatne komisije sprejel naslednji
Visto l'articolo 15.b della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), in virtù dell'articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08 e 35/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, sulla proposta della Commissione per i mandati, ha accolto, nella seduta del 21 dicembre 2018, la seguente
S K L E P / D E L I B E R A
1. 
Potrdijo se mandati vsem članom Občinskega sveta Mestne občine Koper, izvoljenim na rednih lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018, in sicer:
Si procede alla convalida dei mandati di tutti i consiglieri del Comune città di Capodistria, eletti alle elezioni amministrative ordinarie del 18 novembre 2018, e precisamente: 
1. PATRIK BABIČ, roj./nato il 15. 12. 1996, Marezige 59B, 6273 Marezige
2. JANI BAČIĆ, roj./nato il 22. 9. 1980, Pristaniška ulica/Via del Porto 43B, 6000 Koper/Capodistria
3. ANDREJA BOGATAJ KRIVEC, roj./nata il 4. 2. 1964, Benčičeva ulica/Via Benčič 2C, 6000 Koper/Capodistria
4. PETER BOLČIČ, roj./nato il 13. 1. 1970, Sončna ulica/Vicolo Assolato 14, 6000 Koper/Capodistria
5. ALEŠ BRŽAN, roj./nato il 15. 2. 1976, Triban 6, 6000 Koper/Capodistria
6. OLGA FRANCA, roj./nata il 28. 4. 1960, Dekani 90, 6271 Dekani
7. VIDA GRAČNAR, roj./nata il 6. 5. 1957, Burlinova ulica/Via Burlin 1, 6000 Koper/Capodistria
8. ONDINA GREGORICH – DIABATÈ, roj./nata il 27. 12. 1952, Garibaldijeva/Via Garibaldi 4, 6000 Koper/Capodistria
9. IGOR HRVATIN, roj./nato il 11. 7. 1974, Sv. Anton, Turki 10, 6276 Pobegi
10. RAMIZ KAMENČIĆ, roj./nato il 19. 3. 1959, Destradijev trg/Piazzale Destradi 6, 6000 Koper/Capodistria
11. VLADO KRIVEC, roj./nato il 13. 5. 1957, Prisoje 4, 6000 Koper/Capodistria
12. MARIJAN KRIŽMAN, roj./nato il 15. 8. 1953, Čevljarska ulica/Calegaria 22, 6000 Koper/Capodistria
13. DARIJA KRKOČ, roj./nata il 1. 4. 1958, Osp 74, 6275 Črni Kal
14. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, roj./nata il 12. 2. 1969, Oljčna pot/Vicolo Degli Olivi 69A, 6000 Koper/Capodistria
15. MIRJAM LEMUT, roj./nata il 12. 5. 1955, Čevljarska ulica/Calegaria 17, 6000 Koper/Capodistria
16. DUŠKO MADŽAROVIČ, roj./nato il 4. 9. 1967, Manžan 13A, 6000 Koper/Capodistria
17. ALAN MEDVEŠ, roj./nato il 27. 9. 1978, Grajska pot/Vicolo del Castello 5, 6000 Koper/Capodistria
18. GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24. 7. 1966, Dolinska cesta/Strada Della Valle 1H, 6000 Koper/Capodistria
19. TINA MOJŠKERC, roj./nata il 25. 3. 1985, Ulica Za Gradom/Via Al Castelletto 7, 6000 Koper/Capodistria
20. ANJA PEČIČ, roj./nata il 5. 4. 1985, Grinjan 5D, 6000 Koper/Capodistria
21. BORIS POPOVIČ, roj./nato il 5. 9. 1962, Bošamarin/Bossamarino 62, 6000 Koper/Capodistria
22. NIK POPOVIČ, roj./nato il 17. 4. 2000, Bošamarin/Bossamarino 62, 6000 Koper/Capodistria
23. PATRIK PEROŠA, roj./nato il 31. 5. 1976, Kvedrova cesta/Via Kveder 1, 6000 Koper/Capodistria
24. SILVANO RADIN, roj./nato il 27. 6. 1955, Krožna cesta/Strada Circolare 8, 6000 Koper/Capodistria
25. KRISTINA RADOVČIĆ, roj./nata il 22. 3. 1982, Cesta na Markovec/Strada per Monte Marco 3, 6000 Koper/Capodistria
26. JANEZ STARMAN, roj./nato il 12. 10. 1971, Izletniška pot/Vicolo Delle Gite 28, 6000 Koper/Capodistria
27. ALBERTO SCHERIANI, roj./nato il 12. 7. 1964, Hrvatini/Crevatini 13, 6280 Ancaran/Ancarano
28. JASNA SOFTIČ, roj./nata il 19. 5. 1970, Bonini 48A, 6000 Koper/Capodistria
29. MARIO STEFFÈ, roj./nato il 15. 8. 1964, Bošamarin/Bossamarino 54, 6000 Koper/Capodistria
30. BARBARA STRMOLE, roj./nata il 23. 1. 1962, Prade, Cesta XVI/Strada XVI 3, 6000 Koper/Capodistria
31. DEJAN ŠKERLIČ, roj./nato il 4. 10. 1970, Abitanti 1, 6272 Gračišče
32. MAJA TAŠNER VATOVEC, roj./nata il 14. 3. 1986, Kreljeva Ulica/Via Krelj 4, 6000 Koper/Capodistria
33. VLASTA VEŽNAVER, roj./nata il 15. 1. 1964, Zgornje Škofije 69F, 6281 Škofije
2. 
Ta sklep velja takoj/La presente delibera ha valore immediato.
Št./N. 032-2/2018
Koper/Capodistria, 21. 12. 2018
Mestna občina Koper 
Comune città di Capodistria 
Predsedujoča Občinskega sveta 
Presidentessa dei lavori del Consiglio 
Ondina Gregorich - Diabatè l.r./m.p.

AAA Zlata odličnost