Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

18. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice, stran 50.

  
Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Brežice 
1. člen 
Za podžupana Občine Brežice imenujem Jurija Pezdirca, roj. 6. 8. 1976, stanujočega Bizeljska cesta 49e, 8250 Brežice.
2. člen 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen 
Podžupan bo pomagal županu pri njegovem delu ter opravljal posamezne naloge na podlagi pooblastila iz pristojnosti župana, na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva.
4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-2/2018
Brežice, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.