Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

16. Sklep o imenovanju podžupana Občine Braslovče, stran 49.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 34. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) Tomaž Žohar, župan Občine Braslovče, sprejmem naslednji
S K L E P 
1. Za podžupana Občine Braslovče imenujem člana Občinskega sveta Občine Braslovče – Uroš Zupanc, Elektrikar energetik, rojen 14. 11. 1969, stanujoč Male Braslovče 16, Braslovče.
2. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. Ta sklep začne veljati z dnem 7. 1. 2019 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2019-2
Braslovče, dne 7. januarja 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar l.r.

AAA Zlata odličnost