Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

14. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, stran 47.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
A N E K S  š t.  3 
h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16 in 4/18)
1. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16 in 4/18) od 1. januarja 2019 znašajo:
I.
tarifni razred
477,38 EUR
II.
tarifni razred
541,78 EUR
III.
tarifni razred
606,33 EUR
IV.
tarifni razred
670,77 EUR
V.
tarifni razred
783,95 EUR
VI./1
tarifni razred
1014,49 EUR
VI./2
tarifni razred
1198,94 EUR
VII.
tarifni razred
1521,75 EUR
VIII.
tarifni razred
1752,32 EUR
2. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta aneks začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije 
predsednik Upravnega odbora 
Stanislav Menard l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
predsednik 
Bogdan Božac l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Nives Hrovat l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-37 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 9/13.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti