Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

D 67/2015 Os-3021/18, Stran 2327
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 23. 2. 2015 uveden zapuščinski postopek opr. št. D 67/2015 po pokojnem Matiju Krajniku, roj. 20. 2. 1952, nazadnje stanujočem Mestni trg 36, Škofja Loka, umrlem 31. 12. 2014.
Po do sedaj zbranih podatkih sta se dedinji prvega dednega reda, zapustnikovi hčeri Katarina Krajnik Radić in Vida Krajnik, dedovanju odpovedali. Sodišče je zato k dedovanju poklicalo dediče drugega dednega reda, zapustnikova brata Franca Krajnika in Matevža Krajnika, zapustnikove sestre Mihaelo Primožič, Marijo Košir, na podlagi vstopne pravice po pokojnem zapustničinem nečaku Urošu Škrlepu, sinu pokojne zapustnikove sestre Uršule Škrlep, ki sta oba umrla pred zapustnikom, zapustnikovega pranečaka Davida Škrlepa, zapustnikovega polbrata po materini strani, Janeza Završnika ter na podlagi vstopne pravice, otroka pokojnega zapustnikovega polbrata po očetovi strani, Milana Krajnika, Ivanko Brišar in Milana Bogataj, ki so se tudi vsi dedovanju odpovedali. Sodišče podatkov za dediče tretjega dednega reda nima.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče tretjega dednega reda po pokojnem Matiju Krajniku, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 10. 2018

AAA Zlata odličnost