Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018

Kazalo

Št. 4301-1/2018/164 Ob-3185/18, Stran 2237
Sprememba 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17) in Sklepa o povečanju višine razpisanih sredstev, št. 4301-1/2018/164 z dne 15. 10. 2018, objavlja povečano višino razpisanih sredstev za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020« (oznaka: JOB_2018).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39.
2. V javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9/18, objava št. Ob-1368/18, se v odstavku 4.1 spremeni višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, in sicer se poveča s prvotnih 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike) za 8.823.529 EUR (od tega 7.500.000 EUR sredstev EU in 1.323.529 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike), tako da znaša okvirno 26.470.588 EUR (od tega 22.500.000 EUR sredstev EU in 3.970.588 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).
3. Ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.
Ministrstvo za infrastrukturo