Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

Ob-2526/18, Stran 1559
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
spremembo 
Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 
V Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017) se prvi odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, da se ta sedaj glasi:
»Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 9.415.506,50 EUR.
Proračunska 
postavka
Prog. 
območje
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
SKUPAJ
160071 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-EU
Vzhod
1.716.000,00
2.640.000,00
1.047.171,15
87.033,58
5.490.204,73
160072 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-slovenska 
udeležba
Vzhod
234.000,00
360.000,00
142.796,06
11.868,22
748.664,28
Skupaj
1.950.000,00
3.000.000,00
1.189.967,21
98.901,80
6.238.869,01
Proračunska 
postavka
Prog. 
območje
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
SKUPAJ
160073 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-EU
Zahod
502.152,00
1.399.440,00
596.215,03
117.228,88
2.615.035,91
160074 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-slovenska 
udeležba
Zahod
107.848,00
300.560,00
128.017,63
25.175,95
561.601,58
Skupaj
610.000,00
1.700.000,00
724.232,66
142.404,83
3.176.637,49
«. 
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost