Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

I N 71/2017 Os-1183/18, Stran 323
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Zdenke Pirih, Kidričeva 33c, Nova Gorica, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Pirih Gabrijelo, roj. 30. 12. 1902, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu Ignacu in mami Frančiški ter izpiska iz matičnega registra o rojstvu, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Pirih Gabrijele, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 1. 2018