Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

D 54/2016 Os-3707/17, Stran 323
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Šprah Francu, roj. 12. 11. 1942, nazadnje stalno stan. Cankarjeva ulica 1, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 24. 11. 2016, dne 27. 10. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pok. Šprah Francu, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Šprah Francu se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 10. 2017