Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

D 142/2017 Os-3706/17, Stran 323
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Gorazdu Dolenšku, roj. 8. 1. 1967, nazadnje stalno stanujočem Gostinca 15, Podčetrtek, umrlem dne 2. 4. 2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena ter prvim odstavkom 131. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD), dne 2. 10. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic dedičem III. dednega reda po pokojnem Gorazdu Dolenšku, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Gorazdu Dolenšku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Gorazdu Dolenšku se postavi Veronika Kitak Jug, višja pravosodna svetovalka, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 10. 2017