Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

II D 1032/2017 Os-1111/18, Stran 323
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 18. 5. 2017 umrlem Otu Makovcu, roj. 15. 10. 1927, drž. RS, vdovcu, nazadnje stanujočem Štrekljeva ulica 64, Maribor, je sodišče pridobilo podatke, da je imel zapustnik brate in sestre, ki so umrli pred njim, vendar pa sodišče ne razpolaga z njihovimi podatki.
Sodišče zato poziva zapustnikove brate in sestre oziroma njihove potomce (torej dediče II. dednega reda) in dediče III. dednega reda (zapustnikove babice in dedi oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2018