Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

I D 2339/2017 Os-3593/17, Stran 322
V zapuščinski zadevi po pokojnem Josipu Bjeliju, rojenem 15. 1. 1960, umrlem 3. 9. 2016, nazadnje stanujočem na naslovu Dolenjska cesta 25, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je razvezan. Imel je eno hčer Ireno Bjeli in enega sina Igorja Bjelija, ki sta se oba dedovanju po zapustniku odpovedala.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma iz tretjega dednega, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2017