Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

IV D 2976/2013 Os-3562/17, Stran 322
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Tomšiču, roj. 31. 10. 1924, umrlem 4. 7. 2013, nazadnje stanujočem Uršičev štradon 24, Ljubljana, je bil opravljen oklic dedičem po 206. členu Zakona o dedovanju (ZD) in se do poteka roka k dedovanju ni priglasila nobena oseba.
Sodišče opozarja upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, da lahko pri zapuščinskem sodišču v času uradnih ur pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in podatke o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko v roku šestih mesecih od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2017