Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

D 248/2017 Os-3738/17, Stran 321
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Martin Stopar, rojen 9. 7. 1979, EMŠO 0907979500985, nazadnje stanujoč Vinji Vrh 2a, p. Cerklje ob Krki, umrl 12. 9. 2017 na Vinjem Vrhu.
Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 248/2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 12. 2017