Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

D 203/2017 Os-3674/17, Stran 321
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Ivan Kocjan, rojen 28. 8. 1940, EMŠO 2802940500162, nazadnje stanujoč Gregovce 2, p. Bizeljsko, umrl 5. 7. 2017 v Brežicah.
Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 203/2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 12. 2017