Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

1194 Z 32/2017 Os-3695/17, Stran 321
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Celje, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Franciju Tuhtar, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, zaradi izterjave 18.239,50 EUR, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik Jernej Goričar, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 12. 2017