Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

3033 I 2128/2017 Os-1154/18, Stran 321
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Ledava, investicije, d.o.o., matična št. 7093578000, davčna št. 56802749, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, ki ga zastopa Katja Peček – odvetnica, Štefanova ulica 13A, Ljubljana, proti dolžnici Adrianni Čampa Giorgini, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 320.010,98 EUR, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2018