Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

VL 74797/2017 Os-1122/18, Stran 320
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Vesna Bratuša, odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, proti dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Nataša Cehtl, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi izterjave 283,18 EUR, sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika odvetnika Kristijana Siliča, Partizanska cesta 16, Maribor, postavljenega s sklepom z dne 29. 11. 2017.
Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Cehtl, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2017