Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

P 560/2017 Os-1017/18, Stran 320
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke Dunje Modic, Praprošče 25, Litija, ki jo zastopa Tomaž Markelj, odvetnik v Domžalah, zoper toženo stranko Erika Modic, dejanski naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, 3. januarja 2018 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnika Mateja Bana, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2018