Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

2673 I 1816/2013 Os-3731/17, Stran 320
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ajdovščini, opr. št. VL 57291/2008, Gregorčičeva ul. 28, Ajdovščina, proti dolžniku Igorju Kristl, EMŠO 0103965500190, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 100,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Andrej Simonič, Poljanski nasip 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2017