Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

I 357/2017 Os-3513/17, Stran 320
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Prospera družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Capodistria, zoper dolžnika Robija Lajtman, Masljeva ul. (CSD) 3, Domžale, zaradi izterjave 961,17 EUR s pripadki, dne 20. 11. 2017 sklenilo:
Dolžniku Robiju Lajtman, stanujočemu na naslovu Masljeva ulica 3, Domžale, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 11. 2017