Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

3. Obvestilo o prenehanju veljavnosti v obvestilu navedenih konvencij Mednarodne organizacije dela za Republiko Slovenijo, stran 2.

  
Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) Ministrstvo za zunanje zadeve
s p o r o č a, 
da so z začetkom veljavnosti Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 (Konvencija MOD št. 186) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/16) za Republiko Slovenijo dne 15. aprila 2017 z omenjenim dnem za Republiko Slovenijo prenehale veljati naslednje konvencije Mednarodne organizacije dela:
– Konvencija o nadomestilu za brezposelnost v primeru izgube službe zaradi brodoloma, 1920 (št. 8),
– Konvencija o namestitvi mornarjev, 1920 (št. 9),
– Konvencija o zdravniških pregledih otrok in mladine, zaposlenih na ladjah, 1921 (št. 16),
– Konvencija o mornarjih, 1926 (št. 22),
– Konvencija o repatriaciji mornarjev, 1926 (št. 23),
– Konvencija o minimalni strokovni usposobljenosti poveljnikov in oficirjev trgovske mornarice, 1936 (št. 53),
– Konvencija o zdravstvenem zavarovanju pomorščakov, 1936 (št. 56),
– Konvencija o diplomi in strokovni usposobljenosti ladijskih kuharjev, 1946 (št. 69),
– Konvencija o zdravstvenih pregledih mornarjev, 1946 (št. 73),
– Konvencija o kvalifikacijskih sposobnostih mornarjev, 1946 (št. 74),
– Konvencija o nastanitvi posadke na ladji (spremenjeno), 1949 (št. 92),
ki jih je Republika Slovenija nasledila z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92 in 1/97) ter
– Konvencija o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (št. 147), ki jo je Republika Slovenija ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o minimalnih normativih v trgovski mornarici (Konvencija ILO št. 147) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/99),
– Protokol iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (št. 147), ki ga je Republika Slovenija ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/04),
– Konvencija o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji, 1996 (št. 180), ki jo je Republika Slovenija ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji (Konvencija ILO št. 180) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/04).
Ljubljana, dne 11. januarja 2018
Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost