Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani (MPDEUCU), stran 1.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani (MPDEUCU) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani (MPDEUCU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. januarja 2018.
Št. 003-02-1/2018-4
Ljubljana, dne 31. januarja 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O POLITIČNEM DIALOGU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO KUBO NA DRUGI STRANI (MPDEUCU) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, podpisan 12. decembra 2016 v Bruslju.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 337 I z dne 13. 12. 2016, stran 3 (UL L št. 337 I z dne 13. 12. 2016, stran 3).
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/17-3/9
Ljubljana, dne 23. januarja 2018
EPA 2438-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik